Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 40

Във февруарския брой 40 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

КОНСУЛТАЦИЯ

Охлаждането и венилаторната перка - как през годините е решаван въпросът с обдухването на двигателя и охлаждането на течността във вентилатора. 2 стр.