Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 32

В юнския брой 32 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

КАТАЛОГ

RENAULT 206 Е1 - кратко представяне по каталог на една малка камионетка - рядък модел от годините на Втората световна война, от която в България би могло да има някъде запазен екземпляр, макар и в недобро състояние. 3 стр.