Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 31

В майския брой 31 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

РЕЧНИК

Най-често използуваните в практиката названия на каросерии. 2 стр.