Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 30

В априлския брой 30 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА АВТОМОБИЛА - Продължението на хронологичното изследване на Красимир Панчев, обхващащо периода 1959 -1966 г. 4 стр.

Омнибусният транспорт в германска Саксония (1906-1949) - началото на масовия пътнически автобусен превоз в Германия. 3 стр.

Автомобилите на "Кореком" - истината за валутната търговия с автомобили у нас в ерата на социализма. 4 стр.

Ferrari - гневът на кончето - история на създаването и развитието на фирмата и представяне на най-успешните й модели и постижения. 5 стр.