Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 28

Във февруарския брой 28 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

АВТОМАТИЧНА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ - създаване, развитие и приложение. 4 стр.

ЗАПАЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДВГ - Авторът инж. Сава Драгунчев разглежда последователно особеностите и предимствата на основните системи на запалване, наложили се в различните етапи от съществуването на бензиновите двигатели с вътрешно горене. 4 стр.