Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 27

В новия брой 27 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АВТОМОБИЛЕН КАТАЛОГ

АВТОМОБИЛЕН КАТАЛОГ - кратко представяне на двете спесификации на BULGARALPINE - вариант 70 и вариант 1300. 3 стр.