Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 22

Юнският брой 22 на АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ предлага на своите читатели следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Историческият РЕТРО-АРХИВ включва два материала:

ПРАРОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛА - многобройните успешни и безуспешни опити за създаване на интелигентите и приятелски настроени ранни електромобили във Франция, Шотландия и Америка, предхождащи бензиновите с близо век! 4 стр.

Историята на другите знаменити автомобили - ПАРНИТЕ - почти съвпада с епохата на електромобилите. На 3 страници е представена историята на парните самоходи на автомобилната компания от Франция ДЕ ДИОН, БУТОН И ТРЕПАРДУ. 3 стр.