Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 18

Брой 18 от януари/февруари 2005 год. на АВТОКЛАСИКА & ДИЗАЙН предлага следните по-интересни теми и материали:

АВТОМОБИЛНИ ЕМБЛЕМИ

В рубриката са представени емблемите на АМО, ЗиС и ЗиЛ, като се проследява създаването и развитието на тези марки и техните символи. 1 стр.