Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 18

Брой 18 от януари/февруари 2005 год. на АВТОКЛАСИКА & ДИЗАЙН предлага следните по-интересни теми и материали:

ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ

В рубриката ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ е публикувана първа част от изследването за ГАЗГЕНЕРАТОРИТЕ ЗА БЕНЗИНОВИ И ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ, работещи с алтернативно твърдо гориво. Разглеждат се подробно конструкцията и действието на газгенераторните инсталации и тяхното използуване в преустроените двигатели с вътрещно горене. 4 стр.