Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 17

В декемврийския брой 17 на списание АВТОКЛАСИКА & ДИЗАЙН са включени следните теми и материали:

МУЗЕЙ

Един неизвестен музей бива преоткрит за широката общественост от екипа на списанието. МУЗЕЯТ НА ВОЕННО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА В БЪЛГАРИЯ във Враца е съхранил за поколенията около 30 транспортни средства от периода 1935-1939 г. 5 стр.