Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 7

Декемврийският брой 7 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ включва следните теми и материали:

РЕСТАВРАЦИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ - практически съвети за ползуване в реставраторската дейност на уредите и материалите за шлифовъчните работи. 4 стр.