Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 1

Първият брой на новото специализирано списание за ретро-автомобили и колекционери АВТОКЛАСИКА & ДИЗАЙН предлага на своите читатели следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

От историческите теми значителен интерес ще предизвика материалът за първите стъпки на българския автомобилен и мотоциклетен дизайн, представени в спомените на инж. ПЕТКО МИШЕВ - създател на голяма част от мотоциклетите "БАЛКАН", някои от най-известните модели "ЧАВДАР" и много други проекти за автомобили. 5 стр.

От настоящия брой започва самостоятелно изследване на архивни материали и документи за началото на професионалното производство на автомобилни каросерии у нас, за чийто основоположник се счита ботевградчанинът РАЧО ДЖАМБОВ още през 20-те години на миналия век. 4 стр.